Fred och demokrati

Global goals

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål. För att till år 2030 minska ojämlikheter i världen, avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa.

Inom området Fred och demokrati arbetar Act Svenska kyrkan med 3 globala mål.

5 - Jämställdhet

Den största delen av världens politiska makt tillhör män.

Act Svenska kyrkan arbetar för att kvinnor ska ha kunskap och möjlighet att göra sina röster hörda och samma möjligheter som män att inta ledarpositioner i kyrka och samhälle.

10 - Minskad ojämlikhet

Varje människa är älskad av Gud och har samma värde och rättigheter.

Act Svenska kyrkan arbetar för avskaffandet av diskriminerande normer och lagstiftning, så att alla kan delta på lika villkor i kyrkan, samhället och politiken.

16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Inga varaktiga framsteg kan nås i ett samhälle präglat av våld och konflikter.

Act Svenska kyrkan arbetar för fred genom att skydda förespråkare för mänskliga rättigheter, och genom att stötta fredsprocesser och interreligiös dialog.