Fred och demokrati

Testa dina kunskaper

Hur många länder befann sig i väpnad konflikt under 2020?
I Sydsudan arbetar Act Svenska kyrkan för fred. Landet är en av världens yngsta nationer - när grundades det?
Vilket kvinnonamn bär det sjukhus som Act Svenska kyrkan stödjer i Jerusalem?
Hur många procent av världens befolkning lever i helt demokratiska stater?
Hur många procent av ledamöter i världens parlament är kvinnor?