Jämställdhet och hälsa

Testa dina kunskaper

Vad står förkortningen “SRHR” för?
Hur många kvinnor utsätts för våld under sin livstid (oftast av en man i sin närmaste familj)?
Hur många flickor under 18 år gifts bort varje dag i världen?
Varför har religiösa aktörer en unik möjlighet att påverka människors attityder kring jämställdhet och hälsa?
Hur många flickor könsstympas varje dag i världen?