Tro och lärande

Testa dina kunskaper

Varför är religion en positiv kraft för förändring?
Vilka är några av de internationella nätverk som Act Svenska kyrkan jobbar med globalt?
Vilken är världens största religion sett till antal utövare?
Vilka Globala mål exemplifierades i filmen i det här fokusområdet?
Vad heter Act Svenska kyrkans utbytesprogram för unga?
I Lukas 13 liknar Jesus Guds rike vid något som går att plantera i en trädgård. Vad?
Allas röster ska höras men i historien har få kvinnliga röster fått höras i det offentliga rummet. Vilka kvinnliga profeter kan du läsa om i bibeln?